View single post by Ewok
 Posted: Mon Oct 24th, 2011 12:23 pm
PM Quote Reply Full Topic
EwokJoined: Thu May 29th, 2008
Location: Mossel Bay, South Africa
Posts: 52
Status: 
Offline
Mana: 
Kompetisie Reëls

1. Alle voorgestelde regulasies wat deur Wetgewing bepaal word op Sport en Rekreasie sal gehandhaaf word (vergewis uself van die reëls).
2. Daar mag slegs met ‘n Stok en Katrol gehengel word en geen handlyn word toegelaat nie. U sal onmiddelik gediskwalifiseer word vir die gebruik van ‘n handlyn.
3. Hengelaars word daaraan herinner om visvang-permitte tydens die kompetisie byderhand te hou.
4. Slegs die grootste vis per hengelaar sal ingeweeg word, d.w.s. ‘n hengelaar mag net vir een van die “5 grootste visse pryse” kwalifiseer. Alleenlik heel vis sal ingeweeg word.
5. Volgens die Wet mag geen vis, onder geen omstandighede, verhandel word onder die vaandel van sport en rekreasie nie.
6. Om in aanmerking te kom vir die grootste kabeljou en die R100,000.00 prys is die vereiste van die versekeraars dat slegs met ‘n stok en katrol, gevang mag word. Indien jy vermoed dat jou vis aan hierdie vereistes voldoen, moet daar kontak gemaak word met die organiseerdes (tel: 082 4455 176) en die betrokke hengelaar sal dan deur die SAPS Watervleuel afgehaal word om sodanige vis te kom inweeg.
7. Die Skippersvergadering moet asb, bygewoon word om die nodige relevante inligting te ontvang, asook die samestelling van die weer komitee. Die onus berus by die deelnemer om hom te vergewis van alle reëls, asook wysigings wat mag plaasvind.
8. Ingeval van enige dispuut, sal die komitee se beslissing finaal wees.
9. Parkering moet asb. streng volgens die voorgestelde reëls gehandhaaf en gehou word. Daar sal streng opgetree word teenoor oortreders deur die SAPS en NPA. Bote mag slegs by MBYBC Klub perseel “launch en beach”.
10. Wegspringtyd is gelyktydig Saterdag 17 Desember om 05H00 vanaf die Santos strand gebied en die kompetisie kas sluit om 16H00, tensy dit anders gereël word, Sondag om 5H00 en die kompetisie kas sluit om 12H15.
11. Die skaal open om 16H15 en sluit om 17H30 Saterdag, Sondag open om 12H15 en sluit om 13H30.
12. Sportmangees en goeie etiket word ten alle tye van deelnemers verwag en versoek ons u om by die reëls te hou.
13. Veiligheid:
• Daar word ‘n versoek gerig dat alle hengelaars ten tye van die wegspring reddingsbaadjies sal aanhê en versoek ons asb. alle skippers om versigtig weg te trek en veiligheid altyd eerste te stel.
• Alle bote moet ‘n Geldige Seevaardigheids Sertifikaat dra en deur gekwalifiseerde skipper geskip word.